Narysuj dowolny trójkąt o polu równym 6 cm kwadratowych, a następnie trójkąt o polu trzy razy większym. Podaj długości podstaw obu trójkątów i wysokości opuszczonych na te podstawy, wiedząc że są one liczbami naturalnymi

1

Odpowiedzi

2010-02-25T20:36:34+01:00
Trójkąt o polu powierzchni=6cm2
podstawa AB=4cm
wysokość H opuszczona na podstawę=3cm
P=1/2 4*3=6cm2
pole powierzchni 3 x większe=6*3=18cm2
podstawa DK=9cm
wysokość G opuszczona na podstawę=4cm
P=1/2 9*4=18cm2
4 4 4