Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T00:04:18+01:00
H- wysokość walca
a- średnica walca
r- promień walca

sin45°=√2/2
cos45°=√2/2

z f.trygonometrycznej
sin45°=h/6√2
√2/2=h/6√2
2h=√2*6√2
2h=12 /:2
h=6

cos45°=a/6√2
√2/2=a/6√2
2a=√2*6√2
2a=12 /:2
a=6

r=½a
r=½*6
r=3

Pc=2πr²+2πrh
Pc=2π*3²+2π*3*6
Pc=2π*9+36π
Pc=18π+36π
Pc=54π
3 2 3