1. Napisz symbole jonów złożonych z:

a) 20 protonów i 18 elektronów .............
b) 16 protonów i 18 elektronów .............

2.Uzupełnij równania, wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów:
a) Cu+ ......---> Cu
b) F .........---> F-
c) Br- ........---> Br
d) Ba ........---> Ba²₊
e) Fe²+ ........---> Fe³+
f) Al³+ ........--->Al
g) S²- ........---> S⁶+
h) Ca......---> Ca²+


*) + - oznacza jon dodatni (kation)
*) - oznacza jon ujemny (anion)


Potrzebne na jutro...xdd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:48:21+01:00
1a Ca2+
b S2-

2a +1e
b +1e
c -1e
d -2e
e -1e
f +3e
g -8e
h -2e