Prosze o rozwiązanie
ZAD 1
Uzupełnij równania reakcij.Napisz słownie ogólny przebieg reakcij. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać metodą.
a)K20 + SO2--------________
B)___+____---------CaCO3
c)MgO+_____--------MgSO4
D)_____+P4010-------Na3PO4
e)______+____---------Ba(NO3)2
f)Al2O3+______---------Al(NO2)3
____________+____________----------______________________________
______________________________________________________________

ZAD 2
Na zdjęciu przedstawiono reakcję chlorku baru z siarczanem(VI) miedzi(II). w jej wyniku powstał biały osad siarczanu(VI) baru.Uzupełnij równania reakcij i zaznacz '/" sole trudno rozpuszczalne. Napisz równania reakcij w postaci jonowej i skróconej jonowej.

Ogólny zapis przebiegu reakcij:
sól I + sól II------sól III/ +sól IV
a)BaCl2 + CuSO4--------________+_______
______________________________________________________________
______________________________________________________________

B)ZnBr2 +Na2S-------_________+___________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

c)AgNO3+K3PO4----------_________+________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

D)NiCl2 + MgSO3--------________+_________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAD 3
Uzupełnij cząsteczkowe równania reakcij otrzymywania soli podana metodą.
Napisz te równania reakcij w postaci jonowej i skróconej jonowej.
sól I + kwas I --------sól II + kwas II
a)Pb(NO3)2 + HCl -------_______+_______
______________________________________________________________________________________________________________________________________

b)______+______---------CuS/ +HCl
______________________________________________________________________________________________________________________________________

c)FeCl3 + H3PO4-------_________+________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Poooomocy
z góry dziekuje:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T00:40:04+01:00

Odp.1Usypiam już,nie musisz mi dawać punktów ale pierwsze zadanie Ci napiszę:
a)K2O+SO2=K2SO3;
b)CaO+CO2=CaCO3;
c)MgO+SO3=MgSO4;
d)6Na2O+P4O10=4Na3PO4;
e)BaO+N2O5=Ba(NO3)2;
f)Al2O3+3N2O5=2Al(NO3)3

Zad 2

a) BaCl2+CuSO4=BaSO4 + CuCl2

Zapis jonowy:

Ba(2+)+2Cl(-) +Cu(2+)+SO4(2-)=BaSO4+Cu(2+)+2Cl(-);

Ba(2+) +SO4(2-)=BaSO4.

b) ZnBr2+ Na2S= ZnS+2NaBr.

Zn(2+)+2Br(-)+2Na(+)+S(2-)=ZnS+2Na(+)+2Br(-)

Zn(2+)+S(2-)=ZnS.

c)3AgNO3 + K3PO4= Ag3PO4+3 KNO3

3Ag(+)+3NO3(-)+3K(+)+PO4(3-)=Ag3PO4+3K(+)+3NO3(-)

3Ag(+)+PO4(3-)=Ag3PO4.

d)NiCl2 + MgSO3=NiSO3+MgCl2

Ni(2+)+2Cl(-) +Mg(2+)+SO3(2-)=NiSO3+Mg(2+)+2Cl(-);

Ni(2+)+SO3(2-)=NiSO3.

Zad,3

a) Pb(NO3)2+2 HCl= PbCl2+2HNO3

Pb(2+)+ 2NO3(-) +2H(+)+2Cl(-)=PbCl2+2H(+)+2NO3(-);

Pb(2+)+2Cl(-)=PbCl2.

b)CuCl2 +H2S=CuS + 2HCl- (praktycznie ta reakcja nie zachodzi).

Cu(2+)+2Cl(-)+2H(+)+S(2-)=CuS+2H(+)+2Cl(-).

Cu(2+)+S(2-)=CuS.

c)FeCl3 +H3PO4=FePO4+3HCl;

Fe(3+)+3Cl(-)+3H(+)+PO4(3-)=FePO4+3H(+)+3Cl(-).

Fe3(+)+PO4(3-)=FePO4.

 

13 4 13