Odpowiedzi

2010-02-25T22:59:16+01:00
Rędziny - wytworzone ze skał węglanowych gleba ta jest zasobna w wapń i próchnicę wytworzona w procesie wietrzenia skał wapniowych, węglanowych i gipsowych, nierzadko z domieszką materiału lodowcowego: piasku i gliny (rędziny mieszane), o korzystnych właściwościach fizycznych i słabo zasadowym odczynie (odczyn gleby), płytka. Rozwinięta na wapieniach. Poziom próchniczny znajduje się na skale macierzystej. Brak innych poziomów.

przeważają gleby brunatne wytworzone z różnych skał masywnych,są to gleby wytworzone pod wpływem lasów liściastych lub mieszanych z różnych skał macierzystych zasobnych w wapń.Brunatna barwa gleb pochodzi od związków żelaza i brunatnych związków próchniczych.

można napotkać tuż koło Krakowa od wschodniej strony czarnoziemy stepowe wytworzone z lessów
oraz tradycyjne w całej Polsce gleby bielicowe które charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem oraz małą zawartością próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci , wytworzone są z piasków luźnych , słabogliniastych lub gliniastych
1 3 1