Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:29:37+01:00
Określenie używane dawniej, przede wszystkim przez chrześcijan i muzułmanów, wobec przedstawicieli innych religii, głównie przedchrześcijańskich i przedislamskich, często jednak posługują się nim również współcześnie zwolennicy różnych wyznań. Ma zawsze charakter deprecjonujący.
2010-02-25T20:29:57+01:00
2010-02-25T20:30:02+01:00
Wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego (V w.), ale występuje również w Nowym Testamencie, Który został napisany dużo prędzej. Jednak jest to nieistotne. Nie zbaczajmy już z tematu.

"Zależy jak kto na to patrzy , bo z punktu widzenia nauki , wszystkie religie są bardzo mało prawdopodobne."

Nauka nie przeczy mojej wierze, choć czasem może rozum ludzki wszystkiego nie pojmuje. Mej wierze nie przeczy nawet tak czysto rozumowa nauka jak filozofia (argumenty Nietzschego, Marksa i innych niczego nie obalają). Mej wiary (wbrew przekonaniu wielu osób) nie przeczy nawet teoria ewolucji. Z kolei wiele tez naukowych może służyć jako dowód, np. stworzenia świata przez Boga, tj. prawo entropii, zachowania masy i energii, efekt Dopplera. Udokumentowano wiele cudów, a spore grono filozofów podawało nam empiryczne i rozumowe dowody na istnienie jedynego Boga (św. Augustyn, św. Tomasz, Kartezjusz, Kant, Pascal i inni). Polecam przejrzeć to forum i inne materiały o tej tematyce. Szanuję Twoją wiarę, ale nie pojmuję Twych pobudek. Powołujesz się na naukę, która wyjaśnia zjawiska zachodzące w przyrodzie i tym samym obala prasłowiańskie mity. Na nich opieracie swe wierzenia.

Nie ważne. Skoro istnieją sataniści, to dlaczego nie mieliby istnieć wyznawcy sfarożyca.