Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T22:36:51+01:00
A) Zn + 2 HCl ------ZnCl2 + H2
65 u 2u
65 g 2 g
3,25 g x

x= 3,25 g * 2g/ 65 g= o,1 g

Masa otrzymanego wodoru wynosi 0,1 g.

b) pV= nRT
n-liczba moli
R-stały współczynnik 83,1
T- temperatura (K)
25 stopni Celcjusza= 298 Kelwina

1013*V= 1*83,1* 298
1013V= 24763,8
V=24 dm3

c) Zn + 2 HCl ------ZnCl2 + H2
65 g 136 g
3,25 g x

x= 3,25* 136/ 65= 6,8 g

Powstało 6,8 g soli


............Pozdrawiam
2 4 2