Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:14:43+01:00
E=W+E₁
E- energia fotonu
E₁- energia kinetyczna
E₁=E-W
E=hc/λ
E=6,63×10⁻³⁴Js×3×10⁸m/s:200×10⁻⁹m
E=9,95×10⁻¹⁹J
W=4,2eV=6,72×10⁻¹⁹J
E₁=3,23×10⁻¹⁹J
E₁=mv²/2
v²=2E₁/m
v=√2E₁/m,(wszystko pod pierwiastkiem)
v=√6,46×10⁻¹⁹J:9,11×10⁻³¹kg
v=√0,7×10¹²m²/s²
v=0,8m/s
6 3 6