Odpowiedzi

2010-02-26T16:22:57+01:00
Polacy są nadal tanią siłą roboczą. Tylko w pięciu państwach UE praca jest niżej wyceniana niż u nas. Ekonomiści jednak twierdzą, że to dobrze, pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Mimo dosyć dynamicznego wzrostu pensji w Polsce - w 2008 r. przeciętny miesięczny koszt pracy wyniósł 3986 zł, w 2009 r.już 4178 zł - wciąż jesteśmy wśród państw z najtańszymi pracownikami, wynika z raportu "Koszty pracy w Polsce 2004 - 2010".

Tylko Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria mają tańszych pracowników niż Polska. Nawet w Czechach, Estonii i na Węgrzech płaci się więcej, czasami nawet sporo więcej, jak choćby w Słowenii, gdzie średnio co miesiąc płaca wynosi blisko 40 proc. więcej niż u nas. Jeszcze większe są dysproporcje, gdy porównamy się z Luksemburgiem, Danią czy Szwecją, gdzie zarabia się nawet cztery razy więcej..............................................................................

O podpisywanie apelu wzywającego władze do stworzenia Narodowego Programu Walki z Ubóstwem zwrócili się do Polaków naukowcy, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Apel można podpisać na stronie Fundacji Państwo Obywatelskie.

"Opowiadamy się za ogólnopolską debatą nad problemami ubóstwa i zagrożeń wykluczeniem społecznym, nad stworzeniem lokalnych i ogólnokrajowych mechanizmów przeciwdziałania tym zjawiskom" - głosi apel przygotowany w ramach prac ponad 350 organizacji obywatelskich, wyższych uczelni, samorządów terytorialnych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych, skupionych w inicjatywie Debata Europejska. W siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie ich przedstawicieli.

Zdaniem prof. Henryka Domańskiego, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, jedyną metodą, która pozwala wyjść ludziom z ubóstwa, jest zdobycie wykształcenia. - Wśród ludzi ubogich jest wielka liczba osób z wykształceniem niepełnym podstawowym. Podnoszenie wykształcenia to główny czynnik, który wydobywa z ubóstwa - mówił.