Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:45:16+01:00
1.Wygląd grodów i zamów obronnych
-Dwór w Bogdańcu(ubogi)
Dwór skladał się z ogromnej sieni , dwóch obszernych izb z komorami i z kuchni.
Izby-okna zakryte błonami, podłogi ulepione z gliny ,na środku podłogi polano ognisko.Dym wychodzil przez szpary w pułapie.Pod pułapem kołki powbijane w w belki,na których można było wędzić szynki wieprzowe, niedzwiedzie,combry sarnie,kiełbasy.Wzdłóż ścian biegły półki,na których ustawiano misy cynamowe i gliniane.Na ścianach pod pólkami porozwieszane pancerze,hełmy,broń(kopie,kusze,oszczepy i miecze).Pod oknami stoly zbite z sosnowych desek i ławy , ,na których zasiadano"do jadła".Komory-miejsce do spania oraz do przechowywania szat.
Dwór w Zgorzelicach (zamożny)
Dom mieszkalny-"W izbachbyły okna z szybami z rogu,ze struganego cienko i tak wygładzonego ,że był prawie jak szkło przezroczysty.Nie było ogniska na środku izby ,tylko wielkie kominy z okopami po rogach.Podłoga była z modrzewiowychdesek,na ścianach zbroje i mnóstwo mis błyszczących oraz pięknie wyciętych łyżników z szeregami łyżek.Pod stołami leżały olbrzymie skóry turze, żóbrze i dzicze.
Ciechanowski zamek książąt mazowieckich
Budowla mieszkalna o charakterze obronnym z basztami,fosą i mostem zwodzonym.Bramy zamkowe na noc zamykane ,most podnoszony.Załoga obronna zamku była złożona z"garścirycerstwa i trzystu nioechybnych łuczników puszczańskich".Pomieszczenia mieszkalne ogrzewane olbrzymimi kominami,"na których płoneły całe pnie sosnowe".
3.Uczty i zabawy.
Gry-grano w kości ,w szachy,i w scraby.
Polowania , turnieje , uczty na dworach książęcych i zamożnego rycerstwa.
Tańce pląsy panien z rycerzami przy smolnych pochodniach.
Słuchanie muzyki-wykonywanej przez rybałtów na lutni,na gęślach.Podczas uczt na znaczniejszych dworach"Gądkowie śpiewali pieśni albo trąby czyniły tak hałaśliwąmuzykę,że ci nawet,którzy koło siebie siedzieli,zaledwie mogli się dosłyszeć".Między biesiadnikami uwijali się trefnisie rozweselający swymi żartami,przyglądano się często"pląsom niedzwiedzim"
5.Zwyczaje rycerskie
-rycerskie ćwiczenia.Pycerze tacy jak Zawisza,Farurej,Powała z Taczewa i inni "zacnymi ćwiczeniami się zabawiają":"rano w zbroje przez konie skaczą , powrozy targaja, próbują się na miecze i na topory z ołowianymi ostrzami , a w końcu ucztują i pieśni śpiewają".
-obyczaje pojedynkowania się . Jeden z przeciwników rzucał wyzwanie i rękawicę pozywał w szranki na walkę pieszą lub konną . Rotgier rzycił rękawicę rycerzom mazowieckim,a podją ja Zbyszko.Odbył się pojedynek pieszo w zamkniętych szrankachna topory.Zbyszko jako zwycięzca "spędził na miejscu walki cały dzień aż do nasstępnej północy , a tak dla okazania ,ze został panem pobojowiska , jak i dla okazania gotowości do nowej walki , gdyby ktokolwiek z krewnych lub przyjaciól zwyciężonego chcial go ponownie do niej wyzwać".
-obyczaj gościnności .Nakazywał obdarowywanie gości po zakończeniu gościny.Książęmazowiecki Janusz "nie chcąc wedle starego polskiego obyczaju, wypouszczać gości z domu z próżnymi rękoma,podarował każdemu z braci piękny błan kuni i po grzywnie srebra".Gośćmi byli rycerze krzyżaccy.
-obyczaj szanowania i nietykalności posła.
4 5 4