1. Oblicz sumę długości prostopadłościanu o wymiarach:
A) 3dm; 0,2m ; 40cm b) 2,2 cm ; 0,3 dm; 40mm

2. Czy z drutu o długości 1,5 m można wykonać szkielet
a ) prostopadłościanu o wymiarach 2dm x 1dm x 8cm
B) sześcianu o krawędzi 125mm?
3. Oblicz pole powierzchni prostopadłościasnu , którego jedna krawędź ma dł. 4 cm, druga jest trzy razy dłuższa a trzecia stanowi 50% dł drugiej krawędzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:10:49+01:00
Suma długości krawędzi prostopadłościanu = 4(a+b+c)
1a)
a=3dm=30cm
b=0,2m=20cm
c=40cm
4(a+b+c)=4(30cm+20cm+40cm)=4 * 90cm=360cm
suma krawędzi prostopadłościanu wynosi 360 cm=3,6m
1b)
a=2,2cm=22mm
b=0,3dm=3cm=30mm
c=40mm
4(a+b+c)=4(22mm+30mm+40mm)=4 * 92mm=368mm
suma krawędzi prostopadłościanu wynosi 368mm=36,8cm

2a)
a=2dm=20cm
b=1dm=10cm
c=8cm
4(a+b+c)=4(20+10+8)=4 * 38=152cm
1,5m=150cm
150-152=-2
z drutu o długości 1,5m nie można wykonać tego prostopadłościanu
2b)
w tym przypadku wszystkie krawędzie są jednakowej długości wiec suma długości krawędzi wynosi
12 * a= 12*125mm=1500mm
1500mm=1,5m
z drutu o długości 1,5m można wykonać taki sześcian

3)
a=4cm
b=3*4cm=12cm
c=b/2=12cm/2=6cm
Pp=2(ab+bc+ac) wzór na pole powierzchni prostopadłościanu
Pp=2(4cm*12cm+12cm*6cm+4cm*6cm)
Pp=2(48cm²+72cm²+24cm²)
Pp=2*144cm²
Pp=288cm²
pole powierzchni tego prostopadłościanu wznosi 288cm²

pozdrawiam :)
1 5 1