Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:56:18+01:00
Wzory:
Pc=Pp*6
V=a³
P kwadratu=a²

a)5cm
V=5³=125cm³
Pp=5²=25cm² * 6=150cm²

b)1,4dm
V=1,4³=2,744dm³
Pc=1,4²=1,96cm²*6=11,76cm²

c)0,3m
V=0,3³=0,027m³
Pc=0,3²=0,09*6=0,054m²

Powinno być dobrze, najj . :)?
2010-02-25T20:58:50+01:00
A) P = 5 cm x 5cm = 25 cm2 , P = 25cm x 6 = 150cm2, V = 5x5x5=125cm3

b) P= 1,4dm = 14 cm , P = 14 cm x 14cm =196cm2 P= 196cm x 6 = 1176cm2
V = 14 x 14 x14 = 2744cm3
c) 0,3m = 30cm, P = 30x30 = 900cm2, 900 x 6= 5400cm2,
V = 30 x 30 x30 = 27000cm3
Proszę!:)
1 2 1
2010-02-25T21:00:22+01:00
Pc = 6 × a²
V = a³

a) Pc = 6 × (5cm)² = 6 × 25cm² = 150cm²
V = (5cm)³ = 5cm × 5cm ×5cm = 125cm³

b) Pc = 6 × (1,4dm)² = 6 × 1,96dm² = 11,76dm²
V = (1,4dm)³ = 1,4dm × 1,4dm× 1,4dm = 2,744dm³

c)Pc = 6 × (0,3m)² = 6 × 0,09m² = 0,54m²
V = (0,3m)³ = 0,3m × 0,3m × 0,3m = 0,027m³
1 1 1