1. wykonaj mnożenie i redukcje wyrazów podobnych ;)

a. 5a + 4 (a-1)
b. 5a + 3 (a-2) + 5b
c. 4 (2b + 1/2) - 6b
d. 2a + 0,5 ( a-2) +5b
e. 3x - 0,2 (1-2x)
f. - 1/3 (a+3b) - 2a

2.Przekształć wyrażenie na sume i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.

a. (3x-2y+9) 4

b.(4x-7y-7)(-2)

c. -2 (3a+1) + (4a-5)

d.5(2x+3y)-(x-2y)


3. wykonaj działania xD

a. 2 ( y+6)-4(y-6) dla x= 4,2
b. 3(a-8) - (5-2a) dla a = - 0,5

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:03:20+01:00
1. wykonaj mnożenie i redukcje wyrazów podobnych ;)

a. 5a + 4 (a-1) = 5a+4a-4 = 9a-4
b. 5a + 3 (a-2) + 5b = 5a+3a-6+5b = 8a+5b-6
c. 4 (2b + 1/2) - 6b = 8b+2-6b = 2b+2
d. 2a + 0,5 ( a-2) +5b = 2a+0,5a-1+5b = 2,5a+5b-1
e. 3x - 0,2 (1-2x) = 3x-0,2+0,4x = 3,4x-0,2
f. - 1/3 (a+3b) - 2a = -1/3a-b-2a = -2i1/3a-b

2.Przekształć wyrażenie na sume i wykonaj redukcje wyrazów podobnych.

a. (3x-2y+9) 4 = 12x-8y+36

b.(4x-7y-7)(-2) = -8x+14y+14

c. -2 (3a+1) + (4a-5) = -6a-2+4a-5 = -2a-7

d.5(2x+3y)-(x-2y) = 10x+15y-x+2y = 9x+17y


3. wykonaj działania xD

a. 2 ( y+6)-4(y-6) dla x= 4,2
8,4+12-16,8+24 = 44,4-16,8 = 27,6
b. 3(a-8) - (5-2a) dla a = - 0,5
-1,5-24-5-1 = -31,5
14 4 14
Ale z 1 przykład f jest chyba źle?? Bo nie rozumiem o co w tym chodzi