1) Na postawie oznaczeń uzupełnij terśc zadania i zapisz odpowiednie równanie

W zeszłym miesiącu pani Nowakowa zrobiła o ........% mniej niż pan Nowak.W tym miesiącu Nowak był chory i zarobił o ..........% mniej niż w zeszłym miesiącu, ale Nowakowa otrzymała 30% premii i razem zarobili o 484 zł więcej niż w zeszłym miesiącu.

W zeszłym miesiącu Nowak Nowakowa
X , 0,9x
W tym miesiącu 0,85x , 1,3*0,9x

..............................
równanie ^

2) Przeczytaj zadania i uzupełnij zapisy w ramkach

a) W akwarium Aleksandry pływają mieczyki , gupiki i neonki oraz jeden glonojad.Glupików jest o 50% więcej niż mieczyków , a neonków jest o 20% mniej niż gupików. Razem w akwarium jest 38 rybek.Ile mieczyków plywa w tym Akwarium?

liczba mieczykow .............
liczba głupików ............
liczba neonków ..........
liczba glonojadów .........
Razem Rybek ..........
......................
równanie ^

B)Pan A zarabiała dotychczas o 150zl więcej niż pan B.Teraz pan A zarabia o 5% mniej niż przedtem, a pan B o 10% więcej niż przedtem i obaj zarabiają tylko samo.Ile poprzednio zarabiał pan A ?

Zarobki przedtem: Pan A Pan B
x , .......
Zarobki teraz ........ , .........
.........................
równanie ^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:50:47+01:00
Zad.1]
x-zarobek nowaka w zeszłym m-cu
0,9x-zarobek nowakowej w zeszłym m-cu

x=100%
0,9x=z%
..............
z=0,9×100=90%
100%-90%=10%
w zeszłym m-cu nowakowa zarobiła o 10% mniej niż nowak.

w tym m-cu:
0,85x=zarobek nowaka
1,3×0,9x= zarobek nowakowej


x=100%
0,85x=z %
..............
z=0,85×100=85%
100%-85%=15%
w tym mc-u był chory i zarobił o 15% mniej niż w zeszłym m-cu


równanie:
0,85x+1,3×0,9x=x+0,9x+484
1,17x+0,85x=484+1,9x
0,12x=484
x=484:0,12
x=4033,33zł
zad.2]
glonojad :1
mieczyki:x
gupiki:x+50%x=1,5x
neonki;1,5x-20% z 1,5x=1,5x-0,2×1,5x=1,2x

.................................
razem rybek:38

1+x+1,5x+1,2x=38
3,7x=38-1
3,7x=37
x=37:3,7
x=10

pływa 10 mieczyków
zad.3]
x-zarobki B
x+150zł= zarobek A

x+150-5%(x+150)=x+150-0,05x-7,5=0,95x+142,50- zarobek A teraz
x+10% x=1,1x= zarobek B teraz

0,95x+142,50=1,1x
0,95x-1,1x=-142,5
-0,15x=-142,50
x=142,50:0,15
x=950zł

x+150=950+150=1100zł zarabiał poprzednio pan A.
174 1 174