Odpowiedzi

2010-02-25T21:03:34+01:00

rforma rolna:
Parcelację całej ziemi państwowej oraz parcelację ziemi wykupywanej przez państwo od obszarników
Parcelację dóbr kościelnych
Za wywłaszczone majątki przysługiwało odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej
Na zakup ziemi można było uzyskać kredyt w wysokości do 75% wartości parceli
Ziemię otrzymać mieli przede wszystkim bezrolni i małorolni, a pierwszeństwo przysługiwało inwalidom wojennym i robotnikom rolnym
Pozbawienie prawa do ziemi chłopów, którzy uchylali się od służby wojskowej i/lub brali udział w zajmowaniu siłą ziem folwarcznych

reforma walutowo-skarbowa:

zrównoważyć budżet
likwidacja dopłat do kolei
waloryzacja podatków bezpośrednich

2010-02-25T21:03:42+01:00
Walutowo skarbowa :
-Jej celem było powstrzymanie hiperinflacji i utworzenie dla kształtującego się polskiego rynku odpowiednich warunków dla harmonijnego działania. Była to jedna z kluczowych decyzji polityki

Rolna :
-Ziemię otrzymać mieli przede wszystkim bezrolni i małorolni, a pierwszeństwo przysługiwało inwalidom wojennym i robotnikom rolnym
-Pozbawienie prawa do ziemi chłopów, którzy uchylali się od służby wojskowej i/lub brali udział w zajmowaniu siłą ziem folwarcznych
-Na zakup ziemi można było uzyskać kredyt w wysokości do 75% wartości parceli
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:05:31+01:00
Chodzi zapewne o reformy Grabskiego.

Grabski w 1924 roku wprowadził reformę walutową.
Jej postanowienia to :
-zastąpienia marki polskiej złotym
-wyłączne prawo emisji* uzyskał nowo utworzony Bank Polski
___
* emisja to wprowadzenie pieniądza do obiegu przez państwo

A w 1925 reformę rolną.
Jej postanowieniem było:
majątki powyżej 180ha podlegały stopniowemu podziałowi na mniejsze , w zamian za odszkodowanie dla dotychczasowych właścicieli.
2 3 2