1. Tekturowe kubki w kształcie walca o wysokości 7,5 cm i średnicy 8 cm zastąpiono kubkami w kształcie stożków o wysokości i średnicy podstawy jak w poprzednich kubkach. a) Ile razy mniejszą pojemność mają nowe kubki? b) Ile razy mniej tektury zużywa się na wyprodukowanie nowego kubka?
2. Drugie zadanie w załączniku. Bardzo proszę o rozwiązanie, potrzebne mi to na jutro! Proszę o obliczenia, dziękuję:-)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:42:40+01:00
Zad.1
rysunek walca
V=2Pi R kwadrat H
V=2 Pi*16*7,5
V=32*7,5*Pi
V=240Pi cm szesciennych

rysunek stożka
V=1/3*Pi*R kwadrat*H
V=1/3*Pi*16*7,5
V=1/3-120-Pi
V=40Pi cm szesciennych

a)
240:40=6
odp. nowe kubki maja 6 razy mniejsza powieszchnię.

b)
Pole walca
P=2*Pi*r(r+H)
P=2*Pi*4*11,5
P=8*11,5*Pi
P=92Pi cm kwadratowych

Pole stożka
P=Pi*r(r+l)
P4*11,5*Pi
P=46Pi cm kwadratowych

92:46=2

odp. Dwa razy.

zad 35.
a)1cm=0,9g

V=1/3*Pi*r kwadrat*H
V=1/3*30*Pi
V=10Pi cm szesciennych

10*0,9=9g

odp. wazy on 9g

b)V=1/3*Pi*r kwadrat*H
V=1/3*6*2*Pi
V=1/3*12*Pi
v=4Pi cm szesciennych

V=2Pi R kwadrat H
V=2*Pi*36*10
V=72*10*Pi
V=720Pi cm szesciennych

V=4Pi cm szesciennych + 720Pi cm szesciennych= 724Pi cm szesciennych