Spirytus salicylowy jest 2% roztworem kwasu salicylowego w alkoholu.
a) ile gram kwasu i alkoholu zawiera 100g spirytusu salicylowego.
b)jaka objętość alkoholu o d=0,79g/cm3 jest potrzebna do otrzymania 100g spirytusu salicylowego.
c) ile gram i cm3 alkoholu, oraz ile gram kwasu zawiera 200cm3spirytusu salicylowego 0,8 g/cm3

2. 500cm3 azotanu(V) potasu zawiera 0,6 mola soli. Oblicz stężęnie molowe tego roztworu

3. Oblicz liczbę moli NaOH zawartą w 2 dm3 0,1 molowego roztworu.

4. Oblicz ile:
a) moli
b) gramów
NaOH potrzeba do sporządzenia 200 cm3 roztworu o stężęniu 0,5 mola na dm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T22:06:41+01:00
A) 2g kwasu salicylowego i 98g alkoholu
b)1g-------0.79cm3
to 98g------x
x=76.44cm3
c)4g kwasu i 196g alkoholu
0.8g------1cm3
196g------xcm3
x=245cm3
zad2
Cn=n/v
Cn=0.0012mol/dm3
zad3
0.1mol------1dm3
xmol---------2dm3
x=0.2mol
zad4
0.5mol--------1000cm3
xmol-----------200cm3
x=0.1mol
1mol----40g
0.1mol--xg
x=4g

Licze na plusa
1 5 1