Chlorowodór powstaje w reakcji syntezy wodoru z chlorem: H2 + Cl2 --> 2 HCl
a) Oblicz, ile moli cząsteczek chlorowodoru może powstać w wyniku reakcji zachodzącej w mieszaninie 5 moli cząsteczek wodoru i 3 moli cząsteczek chloru; b)ustal, jakie substancje i ile ich moli znajduje się w mieszaninie po reakcji.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:14:14+01:00
A)
1 mol chloru - 2 mole HCl
3 mole chloru - x
x = 6 moli HCl - tyle maksymalnie powstanie

b)
jeżeli reakcja zajdzie całkowicie to w mieszaninie będzie:
6 moli HCl
2 mole H₂
2 3 2