Zad. 9
Połącz nazwy pojęć fizycznych oznaczonych liczbami z odpowiednimi informacjami oznaczonymi literami. (do niektórych pojęć pasuje więcej niż jedno określenie).


1) topnienie

a) jest zjawiskiem odwrotnym do skraplania.

2) krzepnięcie

b) jest zjawiskiem polegającym na przejściu substancji ze stanu lotnego w stan ciekły.

3) parowanie

c) jest to zjawisko polegające na przejściu substancji ze stanu lotnego w stan stały.

4) skraplanie

d) jest stała (pod danym ciśnieniem) dla danej cieczy.

5) sublimacja

e) odbywa się w stałej dla cieczy temperaturze.

6) resublimacja

f) jest to zjawisko polegające na przejściu substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy.

7) wrzenie

g) jest stała dla ciał o budowie krystaliczej.

8) temperatura topnienia

h) jest równa temperaturze topnienia.

9) temperatura krzepnięcia

i) jest to zjawisko polegające na prześciu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

10) temperatura wrzenia

j) jest to zjawisko polegające na przejściu substancji ze stanu ciekłego w stan stały.


k) jest to zjawisko polegające na przejściu substancji ze stanu stałego w stan gazowy.


l) zachodzi tylko na powierzchni cieczy.


ł) jest to gwałtowne parowanie w całej objętości cieczy.


m) jest zjawiskiem odwrotnym do topnienia.

Tylko całe rozwiązanie!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T22:00:37+01:00
1)-i)
2)-j),m)
3)-f),a)l)
4)-b)
5)-k)
6)-c)
7)-ł)e)
8)-g)
9)-h)
10)-d)

1 5 1