Powierzchnie całego kwadratowego placu o boku długości 10 m zajął letni ogródek z warzywami. Plac otoczony był chodnikiem o szerokości 1 m. Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć kosztem ogródka do 2 m. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z warzywami? pełne obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:57:23+01:00
A=10m
pole=a²=10²=100m²

chodnik zabrał po 1 metrze z każdej strony, czyli teraz ogródek ma wymiary 8m na 8m
pole=8²=64m²
100m²-64m²=36m²
100m²=100%
36 m²=x%
................
x=36×100:100
x=36%
powierzchnia ogródka zmniejszyła sie o 36%