Błagam pomocy, to jest na juro...

1. Długość średnicy koła samochodu wynosi 16 cali (1 cal=2,54 cm) Oblicz, ile obrotów w ciągu 20 minut wykona to koło, gdy samochód jedzie z prędkością 90 km/h. Zakładamy że π=3,14

2. Stosunek długości przekątnych rombu, którego bok ma długość 8cm, jest równy 4 : 3. Oblicz pole tego rombu.

3. Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 250. Wiedząc, że ramię tworzy z podstawą taki kąt α, że tg α = 5/12, oblicz pole trójkąta.

4. Podstawa trójkąta ABC ma długość 12. Kąty przy podstawie mają miary 30° i 45°. Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

5. Z wierzchołków prostokąta poprowadzono proste prostopadłe do jego przekątnej. Proste te dzielą przekątną na trzy równe części, każda o długości 5cm. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T10:53:59+01:00
1. Długość średnicy koła samochodu wynosi 16 cali (1 cal=2,54 cm) Oblicz, ile obrotów w ciągu 20 minut
wykona to koło, gdy samochód jedzie z prędkością 90 km/h. Zakładamy że π=3,14

srednica=2*r ==> r=8 cali
obwód koła= 2πr= 2*3,14*8*2,54 ≈ 127,61 cm≈ 1,276 m = 1 metr, 27 cm.

90km/h = 90000m/3600sek= 25 m/sek.

t = czas= 20 minut = 20*60= 1200 sek.

1200sek*25m/sek= 30000 m/sek = 30km/20minut

ile obrotów: 30000m / 1,276m ≈ 23511 obrotów
1 5 1