Odpowiedzi

2010-02-25T21:36:37+01:00
150/62=2,4193548387096774193548387096774
500/71=7,0422535211267605633802816901408
250/68=3,6764705882352941176470588235294
730/73=10
850/82=10,365853658536585365853658536585
  • mmmo
  • Rozwiązujący
2010-02-25T21:40:19+01:00
150 podzielić na 62 razy h=2,41 godz
500 podzielić na 71 razy h =7,04 godz
250 podzielić na 68 razy h = 3,67 godz
730 podzielić na 73 razy h= 10 godz
850 podzielić na 82 razy h=10,36 godz
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:44:28+01:00
Nawet gdyby nie bylo podanego wzoru to bardzo prosto mozna to wyliczyć, bo
w przypadku pierwszym
predkość była 62km/h
mozna to zapisać tak:
62km---------pokonuje się w 1h(godzine)
150km--------pokonuje się w X
X=2,42h(czyli 1 godzina i 42 minuty:) ), ale ok-mamy podstawić tylko do wzoru-czyli bardzo prościutko:):):)
Droga w km 150 500 250 730 850
Droga w km/h 62 71 68 73 82
Czas w h 2,42 7,04 3,68 10 10,37

h= km :km/h
h1=150km/62km/h=2,42h (kilometry nam się skracają)
h2=500/71=7,04h
h3=250/68=3,68h
h4=730/73=10h
h5=850/82=10,37