1 Material z ktorego zbudowane jest cialo fizyczne to
a masa ciala
b substancja
c wielkosc ciala
d ksztalt ciala
2 Nauka o wzajemnym oddzialywaniu organizmow zywych i ich relacji ze srodowiskiem to
a fizyka
b ekologia
c chemia
d astronomia
3 Wzajemnosc oddzialywan
a jest cecha oddziwalywan
b jets miara oddzialywan
c jest cecha i miara oddzialywan
d nie jest cecha ani miara oddzialywan
4 Miara oddzialywan jest
a zmiana ksztaltu ciala
b sila
c zmiana objetosci cila
d wzajemnosc oddzialywan
5 Aby okreslic wktor nalezy podac
a jego dlugoosc
b dlugosc i zwrot
c poczatek wktora
d wszystkie cechy w ymienione w punktach
6 Jednostka sily jest a kiloniuton
b kilogram
c niuton
d jednostka podana w a i c
7Przyrzadem ktory sluzy do pomiaru sily jest
a linijka z podzialka
b termometr
c stoper
d slimoierz
8 Badan cialo fizyczne. Cialem fizycznym moglo byc
a parowanie
b dlugosc rozciagnietej sprezyny
c topniejacy kawalek lodu
c przyplyw pradu
9 Omawiano na lekcji zjawisk ofizyczne Moglo nim byc
a wrzenie
bsilomierz
c parujaca ciecz
d kometa
10Magnes przyciaga zelazna sprezyne wskutek ddzialywania
a sprezystego
b grawitacyjnego
c elektrostatycznego i magnetycznego
d magnetycznego
11 zmiana ksztalltu ciala to skutek
a statyczny dzialania sily
bdynamiczny dzialania sily
c statyczny i dynamiczny jednoczesnie
d ani statyczni ani dynamiczny
12 Zatrzymanie ciala bedacego w ruchu to skutek dzialania sily
a statyczny
b dynamiczny
c statyczny i dynamiczny
d inny niz statyczny i dynamiczny
13 Sily rownowazace sie maja
a takie same wartosci i takie same zwroty
b rozne wartosci i przeciwne zwroty
c takie same wartosci i przeciwne zwroty
d rozne wartosci i takie same zwroty
14 Jezeli wartosc sily wypadkowej dwoch sil wynosi 0 N to te sily
a rownowaza sie
b maja takei same zwroty
d roznia sie wszyskimi cechami
15 Wartosc wypadkowej dwoch sil rownowazacych sie jest rowna
a 0 N
b sumie wartosci tych sil
c wartosci jednej z tych sil
d roznicy wartosci tych sil

1

Odpowiedzi

2010-02-25T21:40:02+01:00
1 Material z ktorego zbudowane jest cialo fizyczne to
a masa ciala
(b) substancja
c wielkosc ciala
d ksztalt ciala

2 Nauka o wzajemnym oddzialywaniu organizmow zywych i ich relacji ze srodowiskiem to
a fizyka
(b) ekologia
c chemia
d astronomia

3 Wzajemnosc oddzialywan
(a) jest cecha oddziwalywan
b jets miara oddzialywan
c jest cecha i miara oddzialywan
d nie jest cecha ani miara oddzialywan

4 Miara oddzialywan jest
a zmiana ksztaltu ciala
(b) sila
c zmiana objetosci cila
d wzajemnosc oddzialywan

5 Aby okreslic wektor nalezy podac
a jego dlugoosc
b dlugosc i zwrot
c poczatek wktora
(d) wszystkie cechy w ymienione w punktach

6 Jednostka sily jest
a kiloniuton
b kilogram
c niuton
(d) jednostka podana w a i c

7Przyrzadem ktory sluzy do pomiaru sily jest
a linijka z podzialka
b termometr
c stoper
(d) slimoierz

8 Badano cialo fizyczne. Cialem fizycznym moglo byc
a parowanie
b dlugosc rozciagnietej sprezyny
(c) topniejacy kawalek lodu
c przyplyw pradu

9 Omawiano na lekcji zjawisko fizyczne Moglo nim byc
(a) wrzenie
b silomierz
c parujaca ciecz
d kometa

10 Magnes przyciaga żelazną sprezyne wskutek ddziaływania
a sprezystego
b grawitacyjnego
c elektrostatycznego i magnetycznego
(d) magnetycznego

11 zmiana kształtu ciala to skutek
(a) statyczny dzialania sily
b dynamiczny dzialania sily
c statyczny i dynamiczny jednoczesnie
d ani statyczni ani dynamiczny

12 Zatrzymanie ciala bedacego w ruchu to skutek dzialania sily
a statyczny
(b) dynamiczny
c statyczny i dynamiczny
d inny niz statyczny i dynamiczny

13 Sily rownowazace sie maja
a takie same wartosci i takie same zwroty
b rozne wartosci i przeciwne zwroty
(c) takie same wartosci i przeciwne zwroty
d rozne wartosci i takie same zwroty

14 Jezeli wartosc sily wypadkowej dwoch sil wynosi 0 N to te sily
(a) rownowaza sie
b maja takei same zwroty
d roznia sie wszyskimi cechami

15 Wartosc wypadkowej dwoch sil rownowazacych sie jest rowna
(a) 0 N
b sumie wartosci tych sil
c wartosci jednej z tych sil
d roznicy wartosci tych sil