Uzupełnij zdania przymiotnikami(pzymiotniki stopniuj)!!!
polecenie:
complete the sentences. use: expensive, hard, many,long
1.these days.......and...........people do extreme sports.
2. It's becoming.....and.... to find a good job nowadays
3. Days are becoming......and........ It's so nice.
4. Travelling is getting....and....... these days.

+TŁUMACZENIE NA POLSKI (DAJE NAJ)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:55:59+01:00
4. travelling is getting more and more expensive these days - podróżowanie staje się coraz droższe
3. days are becoming longer and longer,it's so nice - dni stają się coraz dłuższe, jak miło
2. it's becoming harder and harder to find a good job nowadays - coraz trudniej znaleźć obecnie dobra pracę
1. these days more and more people do extreme sports - obecnie coraz więcej ludzi zajmuje się sportami extremalnymi