Dokonaj rozbioru przykładowych norm prawnych na podstawowe elementy (dyspozycję, hipotezę i sankcję) :

1. "Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolnośc na czas krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności". (art. 148 §1 k.k)

2. "Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat". (art. 228 §1 k.k.)

3. "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" (art. 162 §1 k.k.)

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:01:37+01:00
1.Wiec taka kare krótsza niż 8 lat pozbawienia dostają mordercy którzy zabili przypadkowo , wypadkowo lub w obronie koniecznej , nieumyślne spowodowanie śmierci . Kare 25 lat dostają osoby które celowo zabiły człowieka z premedytacja , okrucieństwem . Zaplanowaniem zabójstwa.
2. Gdy nie dotrzyma prawa lub wyroku otrzymanego przez sąd.
3.Osoba która nie zadzwoni po karetkę lub nie wezwie innej pomocy .
10 1 10