Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T07:01:54+01:00
Po upadku cesarstwa rzymskiego nastąpił podział chrześcijan na duchowieństwo(kler),i świeckich(laikat).Ludzie świeccy utrzymywali duchowieństwo,w zamian za to duchowni poświęcali się obowiązkom pomocy biednym,chorym,jak również zajmowało sie prowadzeniem szkół.
Na czele kościoła stał biskup,który był mianowany przez zwierzchników Kościoła.Część obowiązków przejęły metropolie,które powstawały w miastach rzymskich prowincji.
Ponadto w celu ustalenia zasad nauczania oraz liturgii,zarządzania i rozwiązywania sporów,w miastach siedzibach arcybiskupów zwoływano synody.Szczególne znaczenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa miało pięciu biskupów,których siedziby były w Rzymie,Konstantynopolu,Aleksndrii,Antiochii i w Jerozolimie.
Jedność Kościoła umacniały sobory powszechne,na które przybywali biskupi z terenu całego imperium,na których to ustalano zasady obowiązujące wszystkich chrześcijan.
Skutkiem łamania obowiązku celibatu wśród duchownych niższego szczebla,pojawiła się potrzeba wielu wedrówek na pustnie i odległe od ludzi miejsca,gdzie poddawano sie ascezie.Pojawiły się też pierwsze zakony.
Ważnym problemem był spór o prymat,czyli zwierzchnictwo nad Kościołem,które sprawował biskup Rzymu,zwany od VI wieku papieżem,oraz patriarcha Konstantynopola.
Prowadzili oni rokowania z barbarzyńcami,organizowali pomoc społeczną,a nawet obronę.Również byli krzewicielami kultury i oświaty.
1 4 1