Odpowiedzi

2010-02-25T22:03:26+01:00
2010-02-25T22:17:57+01:00
Dzięki środkom stylistycznym w utworze powstają obrazy malowane słowami, które działają na wyobraźnię odbiorcy. Epitet jest określeniem. porónanie daje zestawienie cech przedmiotów lub zjawisk aby ukazć ich podobieństwo. Przenośnie - uosobienia, ozywienia oddają często nastrój utworu. Są też wyrazy dźwiękonaśladowcze. Chodzi tu przede wszystkim o malowniczość, obrazowość i stworzenie nastroju w utworze.