Połącz pjęcia oznaczonymi cyframi ... czyli 1-a itp wiadomo o co chodzi.
1 proton
2 elektron
3neutron
4 rdzeń atomowy
5 liczba atomowa
6 liczba masowa


A)suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu
B)część atomów bez elektronów walencyjnych
C)cząstka podstawowa - składnik jądro masie 1 u i elementarnym ładunkiem dodatnim
D) najmniejsza część pierwiastka chemicznego wskazujące wszystkie jego cechy
E)cząstka podstawowa składnik jadra bez ładunku elektrycznego
G) liczb protonów w jadrze atomowym
H) cząstka podstawowa o elementarnym ładunkiem ujemnym

3

Odpowiedzi

2010-02-25T22:09:12+01:00
2010-02-25T22:09:20+01:00
)suma liczby protonów i liczby neutronów w jądrze atomu LICZBA MASOWA
B)część atomów bez elektronów walencyjnych RDZEN ATOMOWY

C)cząstka podstawowa - składnik jądro masie 1 u i elementarnym ładunkiem dodatnim PROTON
D) najmniejsza część pierwiastka chemicznego wskazujące wszystkie jego cechy
E)cząstka podstawowa składnik jadra bez ładunku elektrycznego NEUTRON
G) liczb protonów w jadrze atomowym LICZBA ATOMOWA
H) cząstka podstawowa o elementarnym ładunkiem ujemnym
ELEKTRON
1 5 1
2010-02-25T22:13:33+01:00
Odp:
1-C;
2-H;
3-E;
4-B;
5-G;
6-A.
1 1 1