Musze odpowiedzieć na pytania:
1.Za co jestesmy odpowiedzialni będąc członkami Kośioła?
2.Co oznacza jedność Kościoła?
3.Kto jest wzorem jedności dla Kościoła?
4.Kto jest głową Kościoła?
5.Co to znaczy, że Kościół jest świety?
6.Jakie istnieją podziały w Kościele?
7.Na czym polega powszechność Kościoła?
8.Jakie uprawnienia pasterskie otzrymali Apostołowie?
9. Kto jest nastepcą św.Piotra?
10.Na czym polega posłuszeństwo i szacunek względem papieża?
11.Wymień zadania jakie ma do spełnienia papież.
12.Jakie zadania Pan Bóg powierzył Hierarchom Kościoła?
13.Kto stanowi Urząd Nauczycielski Kościoła?

Odpowiedzi nie muszą być długie wystarczą 2-3 zadania.
Pilne!! na jutro. Bo inaczej mnie Ksiądz do bierzmowania nie dopuści :p

2

Odpowiedzi

2010-02-25T22:21:21+01:00
1. za dbanie o kościól
2.oznacza to że wszyscy chrzaścijanie są w jednosci kościała
3.wzorem dla kościała jest papież jezus bóg wszyscy św.
4.głową kościoła jest ksiądz to on wszystkim w kościele żadzi to on prowadzi msze
5.to znaczy że za wszelka ceną musimy dbać o dobro kościoła
6.istnieją podziały w kościele np. na religie
7.polega to na tym że kosciół jest prawie wszendzie
8.to że mogą głosić słowo boże
9.następcą św. piotra jest papież
10.to że on jest oddany bogu nie zwracajac na nic uwagi
11.uczenie ludz o jezusie uwalnianie sie od grzechu nawracanie
12.nauczanie w kościołach szkołach domach
rozpowszechnianie ewangeli dawanie dobrego przykładu
13.rada kościoła w tym ksiądz
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T22:27:09+01:00
1.Za nasze czyny wobec Boga
2.Wszyscy ludzie, nie uwzględniając podziałów rasowych czy nacjonalnych, są równi wobec Boga i Kościoła
3.Wzorem jedności dla Kościoła jest
4.Papież
5.Jest instytucją pod szczególnym patronatem Boga, nosi w sobie namiastkę Niego, co uświęca Kościół mocą Bożą
6.Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to chodzi o Luteranizm, Kalwinizm, Kościół Rzymskokatolicki i Protestantyzm
7.Każdy może być jego członkiem
8.Mogli odprawiać wszystkie 7 sakramentów, mszę świętą
9.Papież (biskup Rzymu)
10. Nie obrażamy, nie plujemy, nie poniżamy, itp.
11.Dbać o jedność Kościoła, wspierać wiernych, szerzyć wiarę
12.Niestety nie wiem tego również
13.Wszyscy wyżsi duchowni
2 1 2