Oceń wartosc logiczną podanych zdań :

a) 2 do potęgi 3 |20 => 5|20 do potęgi 22
b) pierwiastek z 2 należy do W ^ ptaszek w druga strone pierwiastek z 4 < 2
c) ~( pięć drugich należy do W) ^ptaszek w druga strone 2,5 = pięć drugich

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:40:28+01:00
A]
implikacja, jest tylko wtedy fałszywa , gdy pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe

1 zdanie:nie wiem, co to jest?
może
2³=20-fałsz
czyli drugie zdanie nieważne i tak wartośc logiczna tej implikacji =1
b]
√2∈W: fałsz
√4<2: fałsz

i teraz nie wie, co znaczy, że ptaszek w drugą stronę, teraz to jest koniunkcja i jeśli to jest koniunkcja , to twoje zdanie jest fałszywe
a jeśli miało być tak: ∨ to to jest alternatywa i wtedy też wartość logiczna=0
c]
nieprawda ,że ⁵/₂∈W : fałsz
2 zdanie:2,5=⁵/₂: prawda

i znowu, jeśli to koniunkcja to wartość logiczna=0
jeśli miała to być alternatywa ∨ to wartość logiczna =1