Otrzymywanie soli ( 4 przyklady któreś z tych
1. sól 1 + kwas - sól 2 + kwas 2
2. sól 1 + zasada - sól 2 + zasada 2
3. sól 1 + sól 2 - sól 3 + sól 4
4. tlenek kwasowy + zasada - sól + woda
5. tlenek zasadowy + tlenek kwasowy - sól
6. metal + niemetal - sól )


BaCl3
AgNo3
CuSo4
FePo4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-07-09T19:52:13+02:00

BaCl₂:

1.\ Ba(NO_3)_2+2HCl-->BaCl_2+2HNO_3\\ 2.\ CuCl_2+Ba(OH)_2-->Cu(OH)_2\forall+BaCl_2\\ 3.\ BaS+CuCl_2-->CuS\forall+BaCl_2\\ 4.\ nie\ zachodzi\\ 5.\ nie\ zachodzi\\ 6.\ Ba+Cl_2-->BaCl_2

 

AgNO₃:

1.\ AgCl+HNO_3-->AgNO_3+HCl\\ 2.\ Fe(NO_3)_3+3AgOH-->3AgNO_3+Fe(OH)_3\forall\\ 3.\ Ag_2S+Cu(NO_3)_2-->2AgNO_3+CuS\forall\\ 4.\ N_2O_5+2AgOH-->2AgNO_3+H_2O\\ 5.\ N_2O_5+Ag_2O-->2AgNO_3\\ 6.\ nie\ zachodzi

 

CuSO₄:

1.\ CuCl_2+H_2SO_4-->CuSO_4+2HCl\\ 2.\ HgSO_4+Cu(OH)_2-->CuSO_4+Hg(OH)_2\forall\\ 3.\ CuS+HgSO_4-->CuSO_4+HgS\forall\\ 4.\ SO_3+Cu(OH)_2-->CuSO_4+H_2O\\ 5.\ SO_3+CuO-->CuSO_4\\ 6.\ nie\ zachodzi

 

FePO₄:

1.\ FeCl_3+H_3PO_4-->FePO_4\forall+3HCl\\ 2.\ Na_3PO_4+Fe(OH)_3-->FePO_4\forall+3NaOH\\ 3.\ K_3PO_4+FeCl_3-->FePO_4\forall+3KCl\\ 4.\ P_4O_1_0+4Fe(OH)_3-->4FePO_4+6H_2O\\ 5.\ P_4O_1_0+2Fe_2O_3-->4FePO_4\\ 6.\ nie\ zachodzi

1 5 1