Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów. "Ogłaszam grzybobranie! Za każdy przyniesiony grzyb jadalny zapłacę talara, a za każdy trujący odbiorę 3 talary." Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:29:19+01:00
X=ilość grzybów jadalnych
y=ilośc grzybów trujących

x+y=50
x-3y=18

x=50-y
50-y-3y=18
-4y=18-50
-4y=-32
y=32:4
y=8

x=50-8=42
przyniósł 42 jadalne i 8 trujących
spr,
42 razy1 talar-8 razy 3=42-24=18
2 4 2