Otrzymywanie soli :

BaCl3
AgNo3
CuSo4
FePo4

( 4 przyklady któreś z tych
1. sól 1 + kwas - sól 2 + kwas 2
2. sól 1 + zasada - sól 2 + zasada 2
3. sól 1 + sól 2 - sól 3 + sól 4
4. tlenek kwasowy + zasada - sól + woda
5. tlenek zasadowy + tlenek kwasowy - sól
6. metal + niemetal - sól )


HeLp ! ! !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T20:59:11+01:00
BaCl₃
Ba(NO₃)₃+3HCl→BaCl₃+3HNO₃
3MgCl₂+2Ba(OH)₃→2BaCl₃+3Mg(OH)₂
3MgCl₂+2BaPO₄→2BaCl₃+Mg₃(PO₄)₂
Ba+3Cl→BaCl₃
AgNO₃
AgCl+HNO₃→AgNO₃+HCl
NaNO₃+AgOH→AgNO₃+NaOH
Mg(NO₃)₂+Ag₂SO₄→2AgNO₃+MgSO₄
Ag₂O+N₂O₅→2AgNO₃
CuSO₄
CuSO₃+H₂SO₄→CuSO₄+H₂SO₃
MgSO₄+Cu(OH)₂→CuSO₄+Mg(OH)₂
MgSO₄+CuSO₃→CuSO₄+MgSO₃
SO₃+Cu(OH)₂→CuSO₄+H₂O
FePO₄
Fe₂(SO₄)₃+2H₃PO₄→2FePO₄+3H₂SO₄
BaPO₄+Fe(OH)₃→FePO₄+Ba(OH)₃
Na₃PO₄+FeCl₃→FePO₄+3NaCl
P₂O₅+2Fe(OH)₃→2FePO₄+3H₂O