Powierzchnię całego kwadratowego placu o boku długości 10 m zajął letni ogródek z lodami. Plac otoczony był chodnikiem o szerokości 1 m . Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szerokości 2 m. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z lodami?

(Przydatny symbol: ²)

3

Odpowiedzi

2010-02-25T23:08:49+01:00
P=100m²na początku
P=64m²po poszerzeniu ulicy

P=100-64= 36 m² tyle stracił ogródek

36*100/100%=36%
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:14:48+01:00
Po=10m²=100 m²
Po₂=(10m-1m)²=81m²
100m²-81m²=19m²
19m²×100%=19%
odp: Powierzchnia ogródka z lodami zmniejszyła się o 19 %
5 3 5
2010-02-25T23:15:49+01:00
Powierzchnia kwadratu to 10 m x10 m=100 m kwadratowych
pierwotna pow.chodnika o szerokości 1 m
1mx10m=10 m kwadratowych
10 m kwadratowych dzielone przez 100 m kwadratowych =10%
szersz chodni
2mx10 m=20 m kwadratowych
20 m kwadratowych podzielic przez 100 mkwadratowych =20%
20%-10%=10 %
powierzchnia ogródka zmniejszyła się o 10 %POWIERZNIA CAŁEGO PLACU
10mx10m=100 m kwdrat.
powierzchnia chodnika 1mx10m=10 m kwadrat
powierznia nowego chodnika 2mx10m=20 m kwadratowych
10 m kwadrat. podzielić przez 100 m kwadratowych=10 %
20 m kwadratowych podzielić przez 100 m kwadrat+20%
20%-10%=10%
plac zmniejszył się o 10%


3 3 3