Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:07:59+01:00
PRAWO POPYTU
wraz ze wzrostem ceny danego dobra popyt maleje natomiast spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu
PRAWO PODAŻU
przy niezmienności innych warunków rynków podaż danego towaru zwększa sie jesli jego cena wzrasta natomiast spadkowi ceny towarzyszy spadek podażu
16 4 16
2010-02-25T23:08:59+01:00
Podaż danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży. Poziom podaży, tak jak poziom popytu nie zależy tylko od ceny towaru

wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie.
6 4 6
2010-02-25T23:09:48+01:00
Prawo popytu mówi, że zapotrzebowanie na dane dobro jest odwrotnie proporcjonalne do jego ceny, czyli jeżeli cena dobra maleje, to popyt na nie rośnie, jeżeli zaś cena rośnie, to popyt maleje.
Czyli, mówiąc po ludzku, klienci są gotowi kupić więcej produktu, jeśli jego cena jest niższa (np. kupią więcej jabłek za 1 zł niż za 2 zł)

Prawo podaży mówi, że podaż danego produktu jest wprost proporcjonalna do jego ceny, czyli jeżeli wzrasta jego cena, natomiast obniżaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaży.
Czyli im towar jest droższy, tym więcej producenci chcą go "wepchnąć" na rynek.
4 5 4