Proszę o pomoc odpowiedzcie góra na 3 pytania z tej listy ale tak od 5 zdań
1,opisz na czym polegała demokracja szlachecka w Polsce (przywileje,sejm walny,sejmiki)
2,Opisz człowieka oświecenia wykorzystując poznane pojęcia
3,Podaj przyczyny i najważniejsze wydarzenia powstania USA
4,scharakteryzuj polski renesans
4,podaj przyczyny i skutki rewolucji francuskiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T23:57:40+01:00
Zadanie5
Rewolucja francuska (1789-99),spowodowana przeżywianiem się ustroju feudalnego.Bezpośrednią przyczyną był kryzys finansowy monarchii;Ludwik 16 zwołał w maju 1789 Stany generalne,które w czerwcu uznały się za zgromadzenie Narodowe,a w lipcu ogłosiły się Konstytuatną do opracowania konstytucji.
Skutki tego to:
-Francja stała się monarchią konstytucyjną z władzą ustawodawczą parlamentu i nowym podziałem administracyjnym.