Odpowiedzi

2010-02-26T00:25:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
-zwiększyła się pozycja państwa Mieszka
-Niemcy nie mieli już pretekstu by najechać i ograbić Polskę
-w sporach mógł liczyć na przychylność papieża
-Mieszko miał mocniejszą władzę w państwie jako władca
-zjednanie państwa dzięki nowej wierze
-możliwość kształcenia się bogatszych obywateli w państwach chrześcijańskich
-podniósł się poziom kultury i rzemiosła, a także oświaty
-poznanie nowych kultur
156 4 156
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-26T00:31:29+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Istnieje wiele sprzecznych poglądów dotyczących przyjęcia przez państwo polskie chrztu w 966 r. Dlatego wymienione poniżej korzyści to tylko spekulacje.
1. Korzyści polityczne:
- wiara uprawomocniła władzę księcia (Mieszka I) w oczach poddanych
- likwidacja rozbieżności dzielnicowych, spowodowanych odmiennymi kultami pogańskimi przyczyniła sie do integracji i scentralizowania państwa
- utworzenie aparatu kościelnego, związanego z władzą centralną
- umocnienie pozycji międzynarodowej państwa polskiego, książę traktowany był na równi z innymi władcami
- pomoc duchownych w organizacji państwa i sprawowaniu urzędów
- zabezpieczenie przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec
- utrwalenie sojuszu z Czechami
2. Korzyści kulturowe:
- rozwój kultury średniowiecznej
- w Polsce pojawił się język międzynarodowy - łacina, a także umiejętność czytania i pisania, co przyczyniło się do powstania kancelarii
- umożliwienie wzajemnych kontaktów co prowadziło do wzbogacenia kultury polskiej o pierwiastki zachodnie i na odwrót
- w Polsce pojawiło się nowe prawo, wynikające z Dekalogu, które ukształtowało nowe stosunki społeczne i zasady moralne
- zakony podniosły poziom kultury rolnej, stały się ośrodkami oświaty i rzemiosła, np. cystersi, benedyktyni i dominikanie

88 4 88