Proszę o pomoc!!!!
w wyniku reakcji rozczepienia jądra uranu²³⁵₉₂U<m=235,04439u> powstają następujące fragmenty:

²³⁵₉₂U+¹₀n→²³⁶₉₂U→⁹⁴₃₈Sr+¹⁴⁰₅₄Xe+¹₀n

oblicz ilość energii wydzielonej podczas reakcji. Masy fragmentów 93,9154u i 139,9216u. Masa neutronu wynosi 1.008665 u


nawet nie wiem od czego się zabrać
wybiorę naj... tylko proszę o pełne wyliczenia ze wzorami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T01:05:13+01:00
Aby zgadzała się nukleonów po obu stronach powinny powstać 2 neutrony:
²³⁵₉₂U+¹₀n→²³⁶₉₂U→⁹⁴₃₈Sr+¹⁴⁰₅₄Xe+2¹₀n
Obliczmy lewą stronę:
M1= 235,04439u + 1,008665 u
Obliczmy prawą stronę:
M2 = 93,9154u + 139,9216u + 2 * 1,008665 u

Różnica mas:
ΔM = M1 - M2 = 0,198725u = 0,198725 * 1,66*10⁻²⁷ kg = 0,33 * 10⁻²⁷ kg
czyli ubytek mas został zamieniony na energię wg słynnego wzoru:
ΔE = ΔM c² = 0,33 * 10⁻²⁷ kg * (3 * 10⁸) m²/s² ≈ 3 * 10⁻¹¹ J