Zad. 1.
Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych. Określ typy reakcji czemicznych.

a) wapń + .................. -----------> tlenek wapnia

Typ reakcji chemicznej:

b) tlenek wodoru -----------> ............... + .................

Typ reakcji chemicznej:

c) cynk + tlen -------------> .........................

Typ reakcji chemicznej:

Zad.2.
Podaj przykłady poznanych typów ( rodzajów ) reakcji chemicznych, napisz słownie ich przebieg.

Synteza - ..................................................................................

Analiza - ...................................................................................

Spalanie - ..................................................................................

Utlenianie - ................................................................................

Zad.3.
Ułóż pytania do podanych pojęć. Pomoże ci w tym przykład.
Przykład: Jak się nazywa jeden z głównych składników powietrza, który nie podtrzymuje spalania i zajmuje około 78% objętościowych powietrza? - azot.

a) ............................................................................................................................................................................... - tlenki
b) ......................................................................................................................................................................- reakcja analizy
c) ...................................................................................................................................................... - substrat reakcji chemicznej
d) ....................................................................................................................................................... - produkt reakcji chemicznej

TE ZADANIA SĄ W ĆWICZENIU Z CHEMII PT. CHEMIA NOWEJ ERY. to zadania 44, 45, 46.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zad. 1.
Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych. Określ typy reakcji czemicznych.

a) wapń + tlen -----------> tlenek wapnia

Typ reakcji chemicznej: synteza

b) tlenek wodoru -----------> tlen + wodór

Typ reakcji chemicznej: analiza

c) cynk + tlen -------------> tlenek cynku

Typ reakcji chemicznej: synteza

Zad.2.
Podaj przykłady poznanych typów ( rodzajów ) reakcji chemicznych, napisz słownie ich przebieg.

Synteza - wapń łączy się z tlenem tworząc tlenek wapnia.

Analiza - tlenek wodoru rozkłada się na tlen i wodór.

Spalanie - substancja palna łączy się z utleniaczem i dochodzi do spalenia, w wyniku czego powstaje tlenek.

Utlenianie - atom pierwiastka oddaje elektrony, przez co przechodzi na wyższy stopień utlenienia.

To zadanie jest jakieś zakręcone, bo nie wiem czy trzeba podać opisy reakcji, które zaszły w zadaniu nr 1, czy ogólnie na czym polegają te reakcje.
Zad.3.
Ułóż pytania do podanych pojęć. Pomoże ci w tym przykład.
Przykład: Jak się nazywa jeden z głównych składników powietrza, który nie podtrzymuje spalania i zajmuje około 78% objętościowych powietrza? - azot.

a) Jak nazywają się nieorganiczne związki chemiczne zbudowane z tlenu i innego pierwiastka chemicznego? - tlenki
b)Reakcja w której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty- reakcja analizy
c) W reakcji:tlenek azotu->tlen+azot, tlenek azotu to....?- substrat reakcji chemicznej
d) Substancja, która powstaje w wyniku reakcji chemicznej,to?- produkt reakcji chemicznej

Pozdrawiam;)
264 4 264