1 Wymień kości budujące szkielet osiowy.
2 Wymień kości tworzące obręcz barkowo miedniczą
3 Budowa kończyny dolnej z pełnioną funkcją
4 opisz role szpiku kostnego
5 Związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnionymi przez nie funkcjami

1

Odpowiedzi

2010-02-26T07:24:52+01:00
1.czaszka,kręgosłup i klatka piersiowa
2.barkowa- kość ramienna,dwie kości przedramienia ;łokciowa i promieniowa,Kości nadgarstka ,śródręcza palców czyli paliczki
Miedniczna obręcz - Kość biodrowa,kulszowa i łonowa
3.Kończyna dolna jest narządem marszowo-podporowym .Tworzą ją ;
k.udowa
rzepka
k.podudzia (piszczelowa,strZałkowa)
stępu
śródstopia
paliczki
4.Szpik kostny pełni rolę krwiotwórczą .
4.odc.kręgosłupa
szyjny <7kręgów>
piersiowy<12>
lędżwiowy <5>
krzyżowy<5>
ogonowy <4lub 5>
licze na naj.Pozdrawiam ...;)
3 3 3