1. Wyznac moc grzejnika elektrycznego, który w asie 2h przetwarza na ergi wewnętrzną 1,1kWh energii elektrycznej. Oblicz wartość natężenia prądu płynącego przez ten grzejnik, jeżeli napięcie zasilania wynosi 220V.
---------------------------------------------------------------
2.Opornik o oporze 10 Ω w czasie 1 sekundy wydziela 250 J energii w procesie cieplnym. Ile wynosi natężenie prądu płynącego w tym oporniku i napięcie mierzone na jego końcach.

To wszystko dzięki z góry za rozwiązanie, daję dużo pkt więc ma być solidnie ... proszę też o wypisanie danych i szukanych o raz z jakiego wzory korzystasz:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T06:01:17+01:00
Dane:
t=2[h]=7200[s];
Eel=W=1,1[kWh];
1[kWh]=1000[W]*3600[s]=3600000[Ws]=3600000[J];
W=1,1*3600000=3960000[J];
Wzór na moc grzejnika:
P=W/t;
Jednostka:
[P]=[J/s]=[W]-wat;
Obliczenia:
P=3960000/7200=550[W]=0.55[kW];
Natężenie prądu jest równe:
P=U*I;
I=P/U;
Jednostka:
[I]=[W/V]=[A];
Obliczenia:
I=550/220=2,5[A].
Odp.Moc grzejnika P=0.55[kW] a natężenie płynącego prądu wynosi I=2,5[A].
Zad.2
Dane:
R=10[om];
t=1[s];
Q=250[J];
Wzór:
Eel=Q=U*I*t;z prawa Ohma U=I*R,to
Q=I2*R*t-prawo Joul'a-Lenza,wyznaczamy I;
I=pierw.(Q/R*t);
I=pierw.(250/10);
I=pierw.25;
I=5[A];
U=I*R;
U=5[A]*10[om]=50[V].
Odp.I=5[A] a U=50[V].