To jest z *

Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów_______________________

b) 16 protonów i 18 elektronów_______________________

Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to:________________________

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-04-15T19:43:47+02:00