Firma produkuje narty 3 typów. Koszt wykonania jednej pary nart (w zależności od typu narty) wynosi odpowiednio:300zł, 400zł, 500zł. Z badania rynku wynika że popyt na poszczególne typy nart jest różny i wynosi odpowiednio 25%, 30%, 45% w stosunku do całej produkcji. Firma ustaliła cenę pary nart niezależnie od typu na 450zł. Oblicz jaki jest zysk firmy z jednej wyprodukowanej pary nart?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T09:09:03+01:00
Zysk z 1 pary nart nr 1 wynosi 450-300=150
Zysk z 1 pary nart nr 2 wynosi 450-400= 50
Zysk z 1 pary nart nr 3 wynosi 450-500=-50 (czyli strata)

Udział w łącznym zysku sprzedanych nart nr 1 wynosi 150 *0,25 = 37,50
Udział w łącznym zysku sprzedanych nart nr 2 wynosi 50 *0,30 = 15
Udział w łącznym zysku sprzedanych nart nr 3 wynosi -50 *0,45 = -22,50

Zysk łączny z jednej pary: 37,50 + 15 - 22,50 = 30 zł

Można to wyliczyć jeszcze inaczej. Załóżmy, że wyprodukowano n nart, odpowiednio: 0,25n 0,3n 0,45n
Zysk z nart nr 1 wynosi 37,50 * 0,25n
Zysk z nart nr 2 wynosi 15 * 0,3n
Zysk z nart nr 3 wynosi -22,50 * 0,45n
Razem zysk: 37,50 * 0,25n + 15 * 0,3n - 22,50 * 0,45n
Zysk 1 pary: (37,50 * 0,25n + 15 * 0,3n - 22,50 * 0,45n) / n=
37,50 * 0,25 + 15 * 0,3 - 22,50 * 0,45 = 30 zł
3 2 3