Odpowiedzi

2009-10-18T14:18:33+02:00
Schody ruchome podnoszą stojącego na nich pasażera w ciągu 2 min. Po nieczynnych schodach pasażer wchodzi w ciągu 6 min. Ile czasu pasażer będzie wchodził po czynnych schodach?

V=S/t
t₁=2min=120s
t₂=6min=360s
V₁=S/t₁
S=V₁*t₁
V₂=S/t₂
S=V₂*t₂
V₁*t₁=V₂*t₂
V₂=V₁*(t₁/t₂)
V₃=(V₁+V₂)
V₃=S/t₃
t₃=S/V₃=S/(V₁+V₂)=V₁*t₁/(V₁+V₂)=V₁*t₁/[V₁+V₁*(t₁/t₂)]
t₃=t₁/[1+(t₁/t₂)]=120s/(1+3)=40s
1 5 1