Zadanie 1
Jacek jest o 8 lat starszy od Zbyszka. Za 3 lata Jacek będzie dwa razy starszy od Zbyszka. Ile lat ma każdy z chłopców teraz?

Zadanie 2
Mama układa w słojach ogórki. Do pierwszego słoja włożyła o 3 ogórki więcej niż do drugiego. Gdyby liczbę ogórków w pierwszym słoju podwojono, a w drugim potrojono, to w drugim słoju byłoby o 2 ogórki więcej niż w pierwszym. Ile ogórków jest w każdym słoju?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T09:31:04+01:00
Zad 1.
x-wiek zbyszka
x+8 - wiek jacka

x+3-wiek zbyszka po 3 latach
x+8+3-wiek jacka po 3 latach
2*(x+3)=x+8+3
2x+6=x+11
2x-x=11-6
x=5 lat, obecny wiek zbyszka
x+8=5+8=13 - obecny wiek jacka

zad 2.
x-ogórki w II słoiku
x+3-ogórki w I słoiku

3x-ogórki w II słoiku po potrojeniu
2*(x+3)-ogórki w I słoiku po podwojeniu

3x=2*(x+3)=2
3x=2x+6+2
3x-2x=8
x=8 - liczba ogórków w II słoiku
x+3=8+3=11 - liczba ogórków w I słoiku
3 3 3
2010-02-26T09:38:31+01:00
Ad 1.
x- wiek jacka
x+8 - wiek zbyszka

2(3+x) =3+x+8
6+2x=3+x+8
x=5 - wiek jacka

x+8= 5+8= 13 - wiek zbyszka

3 3 3