Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T10:17:25+01:00
Kazimierz Wielki 1333-1370.Był synem Władysława Łokietka.Objął rządy po ojcu i w 1333 r koronował się na króla.Kazimierz Wielki prowadził mądrą politykę wewnętrzną.Unikał niepotrzebnych wojen.Dążył do podniesienia rozwoju gospodaeczego państwa,i zespolenia wszystkich ziem wchodzących w skład Królestwa Polskiego.
W tym celu wprowadził nowu sposób zarządzania państwem.W miejsce dawnych dzielnic wprowadzono podział na ziemie /np.ziemia krakowska /.Szlachta danej ziemi wybierała wojewodów i kasztelanów,którzy zasiadali w radzie królewskiej.Ważną rolę odgrywała kancelaria królewska,którą kierował kanclerz.Uporządkował też system prawny.W okresierozbicja dzielnicowego w poszczególnych dzielnicach obowiązywały różne prawa.Kazimierz Wielki wprowadził tzw.statuty wiślickie dla Małopolski i statuty piotrkowskie dla Wielkopolski.Kazimierz Wielki popierał osadnictwo oparte na gospodarce czynszowej,przyczynił się do założenia wielu miast i wsi.Miastom nadawał liczne przywileje/prawo składu/to prowadziło do rozwoju handlu i rzemiosła,Duże dochody do skarbu państwa wpływały z kopalń soli/wielickiej i bocheńskiej/Przełomowym wydarzeniem dla podniesienia oświaty było założenie przez króla Akademi Krakowskiej.Jej zadaniem było przygotować ludzi wykształconych.Uniwersytet w Krakowie był 2 uniwersytetem w Europie Środkowej.
Rządy króla Kazimierza Wielkiego wpłynęły na umocnienie państwa,umożliwiło to rozkwit gospodarczy kraju.
Kazimierz Wielki to ostatni król z dynastii Piastów,zmarł bezpotomnie.


Te wiadomości nie pochodzą z internetu.W razie potrzeby podam ich źródło!
1 5 1