Odpowiedzi

2010-02-26T09:37:45+01:00
Kościół katolicki założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych, wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
2 3 2
2010-02-26T09:37:56+01:00
Kościół katolicki założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych. Biorąc pod uwagę, że Kościół katolicki powstał dopiero w IV stuleciu i stał się religią państwową dzięki poparciu cesarza Konstantyna, jego następców i cesarza Teodozjusza, który zrzekł się swego tytułu Pontifex Maximus na rzecz biskupa Rzymu, roszczenia Kościoła katolickiego są nie tylko bezpodstawne, ale dowodzą świadomego zafałszowania prawdy na ten temat. Kościół katolicki nie jest dziełem Bożym, ale rezultatem intryg i walk o władzę i pieniądze duchowych przywódców, o czym uprzedzał apostoł Paweł: „Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą”

Twierdzenie, że Bóg założył obecny Kościół katolicki, jest sprzeczne ze słowami Zbawiciela: „Królestwo moje nie jest z tego świata”
1 4 1