Michał przenosił książki o masie m= 50kg z niższej półki na o 1,2m wyższą w czasie 0,5min. Piotrek książki o tej samej masie przeniósł z podłogi na półkę położoną na wysokości 1,5m w czasie 25s.
Podaj który z nich pracował z większą mocą i o ile większą

2

Odpowiedzi

2010-02-26T10:30:50+01:00
1)Michał
P=W/t=F^s/t=m^g^s/t
g=10N/kg
m=50kg
h=s
s=1,2m
t=30s=0,5min
P=50kg^10N/kg^1,2m/30s
P=500^12/300J/s
P=5^12/3J/s=5^4J/s=20J/s
2)Piotrek
P=W/t=F^s/t=m^g^s/t
g=10N/kg
m=50kg
h=s
s=1,5m
t=25s
P=50kg^10N/kg^1,5m/25s=2^10^1,5J/s=30J/s
2)>1)
różnica mocy=2)-1)=30J/s-20J/s=10J/s
Odp:Piotrek pracował z mocą o 10J/s większą niż Michał.
2010-02-26T10:34:30+01:00
Michał przenosił książki o masie m= 50kg z niższej półki na o 1,2m wyższą w czasie 0,5min. Piotrek książki o tej samej masie przeniósł z podłogi na półkę położoną na wysokości 1,5m w czasie 25s.
Podaj który z nich pracował z większą mocą i o ile większą

Moc = Praca / czas
P = W/t = mgh / t, g=10 m/s2, h-wysokość
Moc Michała
P₁ = m₁gh₁ / t₁
Moc Piotrka:
P₂ = m₂gh₂ / t₂
m₁ = 50kg
t₁ = 0,5 min = 30 s
h₁ = 1,2 m
m₂ = 50kg
h₂ = 1,5 m
t₂ = 25s
P₁ - P₂ = g ( m₁h₁/t₁ - m₂h₂/t₂)=
10(50*1,2/30 - 50*1,5/25) = 500(1,2/30 - 1,5/25) = 500 * (-0,02) =
-10 [N/kg * kg * /s =W] = -10 W,
Czyli
P₂ > P₁ o 10 W.
Odp. Piotrek pracował z mocą o 10 W większą niż Michał.