1.Uczeń wymienia pierwiastki należące do makroelementów i mikroelementów.
2.Wymienia podstawowe związki chemiczne wchodzące w skład organizmów podaje ich funkcje
3.wymienia podstawowe struktury komórki roślinnej i zwierzęcej
4.wymienia podstawowe funkcje życiowe organizmów
5.Wyjaśnia pojęcia odżywianie samożywność cudzożywnych
6.Wyjaśnia proces fotosyntezy
7.Wyjaśnia czym jest oddychanie - sposoby odżywiania
8.Wyjaśnia pojęcia wydalania i wydzielania
9.Wyjaśnia proces rozmnażania - podaje sposoby rozmnażania płciowego i bezpłciowego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T10:39:15+01:00
.Uczeń wymienia pierwiastki należące do makroelementów i mikroelementów.
Makroelementy to pierwiastki wystepujace w duzej ilosci w organizmie, nalezy do niech wegiel, azot, siarka, tlen, wodór, wapń, magnez,
mikroelementy to pierwiastki ktore sa w sladowych ilosciach w organizmie czloweika np miedź, żelazo, jod, fluor, cynk, mangan, moblibden, kobalt, selen, bor

2.Wymienia podstawowe związki chemiczne wchodzące w skład organizmów podaje ich funkcje

Białka
Białka są związkami zawierającymi węgiel, wodór, tlen i azot, a zwykle także siarkę. Podstawowymi jednostkami strukturalnymi białek są aminokwasy.
Rola białek w organizmie:
– funkcje strukturalne (budulec błon komorkówych, składnik tkanek łącznych, wytworów naskórka, płynów ustrojowych),
– jako enzymy,
– transport i magazynowanie substancji (np. hemoglobina),
– umożliwianie ruchu (białka motoryczne: miozyna),
– udział w sygnalizacji
– ochrona immunologiczna organizmu (immunoglobuliny),

Lipidy (tłuszczowce)
Są estrami wyższych kwasów tłuszczowych
pełnia funkcje energetyczna i temoziolacyjjna

Węglowodany (cukrowce, sacharydy)
Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu. Właściwości węglowodanów zależą od wielkości i budowy cząsteczek
funkcja energetyczna

3.wymienia podstawowe struktury komórki
roślinnej
Skład komórki roślinnej:

* ściana komórkowa
* plasmodesma
* błona komórkowa
* chloroplast
* błona tylakoidu
* mitochondrium
* aparat Golgiego
* wakuola
* retikulum endoplazmatyczne gładkie
* retikulum endoplazmatyczne szorstkie
* jądro komórkowe
* błona jądrowa
* cytoplazma

i zwierzęcej


Błona komórkowa
Wodniczki
Mitochondrium
Jądro komórkowe
Aparaty Golgiego
Siateczka śródplazmatyczna
Jąderko
.Lizosomy4.wymienia podstawowe funkcje życiowe organizmów
oddychanie
wydalanie
odzywianie
podział

5.Wyjaśnia pojęcia odżywianie samożywność cudzożywnych
samozywnosc-autotrofizm
polega na syntezie związków organicznych ze zwiazkow nieorganicznych przy pomocy swiatła lub energii chemicznej
cudozywnosc- to pobieranie gotowego pokarmu, ktorego dany organizm samodzielnie nie wytworzył

6.Wyjaśnia proces fotosyntezy
Fotosynteza – to biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, przez komórki zawierające chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła.

7.Wyjaśnia czym jest oddychanie - sposoby odżywiania
oddychanie-wymiana gazowa zachodzi w pecherzykach plucnych, jest to oddychanie zewnetrzne
wewnetrzne zachodzi w komorce; jak oddycha beztlenowo to jest to glikoliza a tlenowo to
-glikoliza
-reakcja pomostowa
-cukl krebsa
-łancuch oddechowy

8.Wyjaśnia pojęcia wydalania i wydzielania
wydalanie-to pozbycie sie zbednych metabolitów
wydzielanie polega na wytwarzaniu substancji ktore sie do czgos przydadza np żółć

9.Wyjaśnia proces rozmnażania - podaje sposoby rozmnażania płciowego
płciowe
-wewnetrzne
-zewnetrzne np u ryb
-krzyzowe u slimaków

i bezpłciowego
rozmnazanie bezpłciowe
-poprzez podział
- fragmentacje plechy
- paczkowanie np stułbi