Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T10:35:41+01:00
Popyt- to ilość dóbr, która chcę kupić w danym czasie i o określonej cenie nabywcy.
Prawo popytu zależy od wielu czynników ;
* cena produktu lub usługi,
* dochody ludzi.
Prawo popytu oznacza,że wzrostowi ceny na dane dobro towarzyszy spadek zapotrzebowania na nie, natomiast obniżenie jego ceny powoduje zwiększenie zapotrzebowania na to dobro.

Podaż - oznacza ilość dóbr zaoferowanych do sprzedaży w dobrym czasie i o określonej cenie.
Prawo podaży głosi ,że wyższej cenie jakiegoś produktu odpowiada zwiększenie jego dostawy na rynek i odwrotnie; gdy cena maleje, wówczas zmniejsza się jego podaż.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T10:39:26+01:00
Co warunkuje popyt i podaż

kształtujące popyt: -zmiana gustów i mody
-liczba klientów
-zmiany dochodów klientów
-zmiany cen substytutów (takich samych produkrów, zamienników)
-przewidywania zmian cen
-podaż produktu.


kształtujące podaż: -urodzaj w rolnictwie
-postęp techniczny
-zmiany cen zasobów
-popyt na produkt
-wysokość podatków
-koszty produkcji
-interwencja państwa w sprawy gospodarcze.
-konkurencja
-podatki
-równowaga rynkow

sorki że tak długo, ale musialam przepisac, nic z neta xD
1 1 1